+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Työnhakeminen on erityisesti nykyisin täynnä haasteita. Kuitenkin, omaksumalla uudenlaisia näkökulmia työn hakemiseen sekä työnhakutaitojen kehittämiseen, voi sinulla olla hyvätkin mahdollisuudet työnhaussa menestymiseen. Kun keskityt kehittämään työnhakutaitojasi, on työnhakuprosessin sujuvoittaminen täysin mahdollista. Työnhakutaitojen jatkuvaan kehittämiseen on siis erittäin olennaista kiinnittää huomiota. Työnhakutaitoihin ja työnhakuun ylipäätään, kannattaa siis suhtautua jatkuvasti päivittyvänä prosessina, joka voi opettaa sinulle uusia taitoja sekä kasvattaa sinua ammatillisesti. Työnhakuun liittyvien taitojen jatkuva päivittäminen ja kriittinen tarkastelu on tärkeää, mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.    

Vaikka työnhakutaitojen kehittäminen itsellään on myös todella tärkeää, kannattaa asioita miettiä toisinaan keskittyen uudenlaisiin ja kiinnostaviin näkökulmiin. Työnhaussa menestymisessä ei ole kyse ainoastaan taidoista, vaan se vaatii tasapainoa kaikilla elämän osa-alueilla. Esimerkiksi fyysinen kunto voi hyvinkin olla tukena työnhakutaitojen kehittämisessä ja työnhaussa ylipäätään. Liikunta ja terveellinen ravitsemus tukevat hyvän fyysisen kunnon ylläpidossa ja tämä puolestaan voi esimerkiksi parantaa keskittymistä sekä itsevarmuutta haastatteluissa. Työnhaku voikin olla todella kuormittavaa ja stressaavaa. On siis todella tärkeää muistaa myös esimerkiksi rentoutumisen merkitys.   

Uuden työn etsinnässä ja työnhakutaitojen kehittämistä miettiessä, kannattaa kiinnittää huomiota myös omaan henkilökohtaiseen brändiin sekä taitojesi kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Näistä aiheista olen kirjoitellut erillisen blogitekstin, joten ei siitä tässä sen enempää. Oman henkilökohtaisen brändin kehittäminen ja uusien taitojen oppiminen vaativat itsensä ymmärrystä ja tulevaisuuden tavoitteiden miettimistä, mikä puolestaan on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tärkeää työnhaun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on myös sosiaalisista suhteista huolehtiminen ja toki myös oman alan ammattilaisten kanssa verkostoituminen.    

Tärkeä osa työnhakutaitojen kehittämisessä on hyvinvointia tukeva tehokas ajanhallinta sekä tehtävien organisointi. Työnhakuun liittyvien tehtävien ohella on olennaista huolehtia siitä, että sinulla on harrastuksia ja vapaa-aikaa. Tästä huolehtiminen voikin tuoda elämään tasapainoa sekä lisätä henkistä hyvinvointia. Muutenkin elämään liittyvistä tavoitteista ja tasapainosta on tärkeää pitää kiinni.    

Tässä tekstissäni halusin tuoda työnhakutaitojen kehittämiseen ja työnhakuun liittyvän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvän näkökulman. Perinteisiä kehityskohteita ovat esimerkiksi työnhakuun liittyvät dokumentit, tekninen osaaminen ja kyky sopeutua jatkuvasti päivittyvien työmarkkinoiden tilanteeseen. Menestystä työhaussa voi siis kuitenkin ehdottomasti saavuttaa huolehtimalla samalla hyvinvoinnistasi. Työnhakutaitojen kehittämisen ja työnhaun ei siis tarvitse olla stressaavaa, vaan siihen kannattaakin suhtautua mahdollisuutena kasvaa ja kehittyä monilla elämän osa-alueilla! Mikäli koet tarvitsevasti tukea tässä, tai haluat muutoin jutella työnhakuun liittyvistä teemoista, ota yhteyttä!