+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Nyt kun kilpailu myös parhaiden osaajien kesken kiristyy, ei perinteinen työnhaku enää riitä. Työnhaku on viime aikoina muuttunut erittäin radikaalisti ja tulevaisuudessa uutta työtä havittelevilla on edessään todella paljon uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Työnhaun pelisäännöt ovat siis muuttumassa eikä perinteinen avoimien työpaikkojen selailu ja ansioluetteloiden lähettely enää riitä. Jokaisen työnhakijan tulee ottaa tämä murros huomioon ja miettiä, miten voi menestyä nykyaikaisilla työmarkkinoilla.  

Yksi suurimmista muutoksista työmarkkinoilla on digitalisaation selkeä lisääntyminen. Nykyisin työnantajat pitävät usein korkeassa arvossa kykyä omaksua nopeasti uusia teknologioita. Tällä kyvyllä ja kattavasti erilaisten digitaalisten taitojen opettelulla voit hyvinkin erottua työnhaussa eduksesi. Laaja digitaalinen osaaminen on erittäin tärkeää siksi, että monissa työpaikoissa teknologian rooli kasvaa jatkuvasti. Koska monissa työpaikoissa käytetään esimerkiksi tekoälyä rekrytoinnin tukena, kannattaa hakijoiden panostaa ansioluetteloidensa sekä hakemustensa optimointiin.  

Yksi suuri muutos on myös laajasti uusia ovia avannut globalisaatio. Osaajien työskentely ei rajoitu enää vain kotimaahan, vaan nykyisin siirretään katse myös kansainvälisille työmarkkinoille. Osaajat voivat siis harkita työskentelyä ulkomailla tai vaikka sellaisissa yrityksissä, jossa tehdään töitä globaaleilla markkinoilla. Myös paljon laajentuneet etätyömahdollisuudet tarjoavat kattavasti uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Nykyisin usein muodostuukin tärkeäksi kyky pystyä osoittamaan, että itsenäinen työskentely sekä sujuva viestiminen etänäkin onnistuvat. Etätyöhän liittyen meillä on oma bloginsa, joten ei siitä tässä sen enempää.  

Tärkeiksi arvoiksi korostuvat nykyisin koulutus sekä jatkuva oppiminen. Jatkuva oppiminen on siis avainasemassa työmarkkinoiden muuttuessa. Jokaisen osaajan tulisikin miettiä mahdollisuuksia suorittaa omalle alalle relevantteja kursseja ja koulutuksia. Osaajien tulisikin olla valmiita jatkuvaan oppimiseen. Kun opit jatkuvasti uusia taitoja ja pysyt kartalla alan tuoreimmista tapahtumista, tällä voit osoittaa potentiaalisille työnantajille, että olet erityisen sitoutunut ammatilliseen kehittymiseen. Yhä useampi työnantaja arvostaa kokemuksen monimuotoisuutta. Jatkuvasti päivittyvässä työelämässä on usein eduksi osaajien erilaiset taidot ja näkökulmat. Monimuotoisen työnelämän lisäksi myös itsessään työsuhteiden luonne on muuttunut. Työnhakijoiden on sopeuduttava vaihteleviin työolosuhteisiin, kun perinteiset kokoaikaiset työsuhteet eivät ole enää se ainoa vaihtoehto. Yhä enemmän yleistyvätkin esimerkiksi projekti- sekä freelance -työt ja osa-aikatyö. Enää ei siis usein riitä vain perinteisten ansioluetteloiden lähettely työpaikkoihin, vaan esimerkiksi erilaisten koulutusten ja alan tapahtumien tuella kannatta rakentaa alasi ammattilaisten kanssa verkostoja ja hankkia sitä kautta suosittelijoita.  

Usein uusia työmahdollisuuksia mietittäessä, erityisesti nykyisin, oma aktiivisuus on avainasemassa. Ei siis kannata jäädä odottelemaan ilmoituksia avoimista työpaikoista. Tässäkin kannattaa siis olla aktiivinen ja kiinnittää huomiota myös omaan henkilöbrändiin. Oma digitaalinen jalanjälkesi on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Sosiaalinen media on – hyvässä ja pahassa – muuttanut tapaa, jolla työnantajat etsivät ja valikoivat osaajia. Kannattaa panostaa erityisesti esimerkiksi LinkedIn – profiiliisi, jotta se heijastaa hyvin tämänhetkistä osaamistasi, kiinnostuksiasi ja arvojasi. LinkedIn on nykyisin todella olennainen ja aiheeseen liittyen meillä onkin useita blogeja. Kannattaa miettiä hyödyttäisikö sinua esimerkiksi henkilökohtaista brändiäsi vahvistavan verkkosivun tai vaikka blogin luonti. Myös erilaiset sivuprojektit ja harrastukset voivat toimia kiinnostuksen herättäjänä. Nämä voivatkin antaa helposti käsityksen työnantajalle käsityksen osaajan intohimoista ja taidoista, joka eivät usein näy perinteisessä ansioluettelossa.  

Jokaisen osaajan on todella tärkeää ymmärtää että, työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset ja päivitykset ovat välttämättömiä. Pysyvyys työmarkkinoilla on siis jäänyt historiaan. Sopeutumalla tähän uuteen tilanteeseen sekä seuraamalla alaasi koskevia trendejä ja muutoksia, mahdollisuutesi menestyä nykyaikaisilla työmarkkinoilla paranevat huomattavasti. On siis todella tärkeää pysyä jatkuvasti ajan tasalla ja kehittyä muutosten mukana. Mikäli haluat jutella työnhaun jatkuvista muutoksista, ota meihin yhteyttä!