+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Työnhaku sekä työskentelyn tavat ovat jatkuvassa murroksessa. Joustavat työmallit ovat tulleet jäädäkseen ja ne enää eivät siis suinkaan rajoitu vain etätyön mahdollistamiseen. Joustavien työmallien trendi voi hyvinkin jatkua ja tulevaisuudessa joustavuus voikin osoittautua työnantajille kilpailueduksi. Joustavissa työmalleissa korostuu usein teknisen osaamisen ohella myös erilaiset ”pehmeät taidot” kuten viestintä, tiimityöskentely, ongelmanratkaisu ym.  

Joustavia työmalleja on järkevää puntaroida monen erilaisen näkökulman kautta, joista eräs tällainen kulma on se, että asiaa pohditaan hieman tulevaisuusorientoituneesti. Uudenlaisten joustavien työmallien ennustetaankin aiheuttavan jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla päivityksiä työelämän murrokseen. Tärkeänä osana tässä kaikessa on työnhaun ja työelämän joustavuutta tukeva teknologia. Tekoälyn ja lisätyn todellisuuden edistyessä, ennustetaan yhteistyöstä tulevan pitkälti entistä enemmän paikasta riippumatonta. Teknologian jatkuva kehitys voikin tuoda eri aloille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Teknologiaa on olennaista osata käyttää työnhaussa kattavasti tulevaisuudessa, koska työnantajien osaltakin tekoälypohjaisten rekrytointityökalujen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Työnhakijan kannattakin jatkossa panostaa myös erilaisiin hakudokumentteihin ja miettiä olennaisia avainsanoja. Joustavat työmallit tarjoavat kattavasti mahdollisuuksia mutta ne vaativat myös sopeutumista ja joustavuutta.  

Kun mietitään tulevaisuuden joustavia työmahdollisuuksia ei pidä jättää kuitenkaan täysin huomiotta etätöitä, vaikka eivät joustavat työmahdollisuudet rajoitukaan vain niihin. Nykyisin Etä-, hybridi-, freelance- ja keikkatyö lisääntyvät jatkuvasti, joten uusia töitä miettiessään, on olennaista pystyä hakemuksissa ja muissa dokumenteissa osoittamaan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työnhakuun ja työskentelyyn. Etätöistä olen laatinut erillisen blogin, joten ei siitä aiheesta tässä sen enempää. Nykyiset joustavat työmallit mahdollistavatkin todella monipuolisen työnhistorian, josta voi hyvinkin olla kilpailuetua uusi töitä hakiessa. Työnhaku ja työpaikat mukautuvat jatkuvasti ja osassa yrityksissä ollaan täysin valmiita neuvottelemaan juuri sinun tarpeisiisi soveltuvasta työsopimuksesta. Kannattaa usein siis heti alkuun keskustella mahdollisuudesta joustaviin työaikatauluihin ja erilaisiin etuihin.  

Jatkuva oppiminen on nyt entistä tärkeämpää työnhakua ajatellen. Koska teknologia kehittyy todella nopeasti ja työtehtävät myös mukautuvat päivittyvään tilanteeseen, on työnhaussa menestyksen edellytyksenä uusien taitojen oppiminen sekä vanhojen päivittäminen. On tärkeää pystyä osoittamaan potentiaaliselle työnantajalle sitoutuneisuutesi itsesi jatkuvaan kehittämiseen. Tulevaisuudessa työmarkkinoilla menestyäksesi sinulla tulee olla aktiivinen asenne ja valmius oppia uutta jatkuvasti.  

Vaikka käsittelinkin asiaa pitkälti positiivisesta näkökulmasta, tulee ottaa huomioon myös joustavien työmallien mukanaan tuomat haasteet. Joustavat työmallit siis muuttavat työnhakua ja työelämää todella perusteellisesti, mutta samalla myös mahdollistavat aivan uusia tapoja työskennellä ja elää. Tämä työelämän murros tarjoaa mahdollisuuksia uusille innovaatioille ja luovuudelle mutta on myös siis huomioitava sen asettamat haasteet, joihin organisaatioiden ja yhteiskunnan tulee sopeutua. Mikäli koet näiden asioiden kanssa haasteita ja mieleesi nousee jotain kysymyksiä, keskustelemme mielellämme kanssanne! Ota siis yhteyttä!